மூடு

கோவிட் -19 தடுப்பூசி முகாம் தொடக்க விழா

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/08/2021
Covid-19 camp inauguration
கோவிட் -19 தடுப்பூசி முகாம் தொடக்க விழா ( PDF 31 KB   ) 

Covid-19 amp inauguration1

Covid-19 camp inauguration 4

Covid-19 camp inauguration 1