மூடு

மிலாடி நபி மற்றும் காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய தினங்களை முன்னிட்டு மதுபான கடைகள் மூடப்படும்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/09/2023

மிலாடி நபி மற்றும் காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய தினங்களை முன்னிட்டு மதுபான கடைகள் மூடப்படும் (PDF 248 KB)