மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

  1. நில உரிமை (பட்டா & புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  2. அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  3. நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  4. அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

பார்க்க: https://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

உதவி இயக்குநர், நில அளவை பதிவேடுகள் துறை , மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம், திருப்பூர்
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் | மாநகரம் : திருப்பூர் மாவட்டம் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 641604
மின்னஞ்சல் : eservices[at]tn[dot]nic[dot]in