Close

Press Release

Filter:
கொரானா தடுப்பு பணி ஆய்வு

Corono Preventive Review

Published on: 15/07/2020

Corono Preventive Review

More
ஜாமபந்தி

Jamapanthi

Published on: 30/06/2020

JamapanthiPDF 24 KB

More
வளர்ச்சித்திட்டப் பணிகள்

DRDA Activities

Published on: 27/06/2020

DRDA ActivitiesPDF 102 KB

More
குடிமாரமத்து பணி

Kudimaramathu Works

Published on: 24/06/2020

Kudimaramathu WorksPDF 107 KB

More
வளர்ச்சி திட்ட பணிகள்

DRDA Works

Published on: 18/06/2020

DRDA WorksPDF 31 KB

More
குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம்

Anti Child Labour Day

Published on: 15/06/2020

Anti Child Labour DayPDF 23 KB

More
ஒருகிணைந்த சேவை மையம்

One Stop Center

Published on: 05/06/2020

One Stop CenterPDF 23 KB

More
வளர்ச்சி திட்ட பணிகள்

DRDA Activities Review

Published on: 04/06/2020

DRDA Activities ReviewPDF 29 KB

More
எஸ்.எஸ்.எல்.சி கூட்டம்

SSLC Exam Meeting

Published on: 01/06/2020

SSLC Exam MeetingPDF 29 KB

More
அமைச்சர் விழா

Minister Function

Published on: 01/06/2020

Minister FunctionPDF 27 KB

More