Close

District Collector initiated the allotment of Electronic Voting Machines

Publish Date : 02/04/2024
மாவட்ட ஆட்சியர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணியை துவக்கி வைத்தார்

District Collector initiated the allotment of Electronic Voting Machines