மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டுதல்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
சுற்று சூழல் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்ட நடவடிக்கைகள் 06/12/2019 பார்க்க (1 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் ரவ்ஸ்டோன்-1 08/06/2019 பார்க்க (7 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் மணல்-9 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் குவார்ட்ஸ்-8 08/06/2019 பார்க்க (5 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் மெக்னசைட் மற்றும் டினைட்7 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் லைம் கன்கர்-6 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் ஜிப்சம்-5 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் எர்த் சவுட்-4 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் கிராவெல்-3 08/06/2019 பார்க்க (5 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் கலர் கிரானைட்-2 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)