மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டுதல்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
அக்ரோபேட் பி.டி.எப் பதிவிறக்கங்கள்
தமிழ் தட்டச்சு மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்
மாவட்ட தொகுப்பு 30/05/2018 பார்க்க (57 KB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 30/05/2018 பார்க்க (5 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் கலர் கிரானைட்-2 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் கிராவெல்-3 08/06/2019 பார்க்க (5 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் எர்த் சவுட்-4 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் ஜிப்சம்-5 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் லைம் கன்கர்-6 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
திருப்பூர் மாவட்ட கனிம வள சர்வே ரிப்பேர்ட் மெக்னசைட் மற்றும் டினைட்7 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)