மூடு

தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டம்

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005 – சொடுக்குக

வழிகாட்டி கையேடு – சொடுக்குக (PDF 810KB)

திருப்பூர் மாவட்டம் – – தகவல் உரிமை சட்டம்

பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களின் விவரங்கள் (PDF 37 KB)