மூடு

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
திருப்பூர் – 641 604
தொலைபேசி : 0421-2971100
மின்னஞ்சல்: collrtup@nic[dot]in

வலைத் தகவல் மேலாளர்
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),
இரண்டாம் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
திருப்பூர் – 641 604
தொலைபேசி: 0421-2971133
மின்னஞ்சல்: pagen.tntpr@nic[dot]in