மூடு

பேரூராட்சிகள்

மக்கள்தொகை (2011 கணக்கெடுப்பின்படி)
வ.எண் பேரூராட்சிகளின் பெயா் ஆண்கள் பெண்கள் மொத்தம்
1. அவினாசி 11266 11070 22336
2. மடத்துக்குளம் 10313 10039 20352
3. கணியூா் 2865 2971 5836
4. கொமரலிங்கம் 5890 5879 11769
5. சாமளாபுரம் 7480 7225 14705
6. சங்கரமநல்லுாா் 4813 4730 9543
7. தளி 3079 3064 6143
8. திருமுருகன்பூண்டி 9629 8928 18557
9. கன்னிவாடி 2194 2218 4412
10. குன்னத்துாா் 3517 3515 7032
11. கொளத்துப்பாளையம் 8704 8734 17438
12. மூலனுாா் 6913 6914 13827
13. ஊத்துக்குளி 4241 4053 8294
14. முத்துாா் 5957 5923 11880
15. ருத்ராவதி 3177 2930 6107
16. சின்னக்காம்பாளையம் 4945 4749 9694
மொத்தம் 94983 92942 187925