மூடு

வருவாய் கிராமங்கள்

வருவாய் கிராமங்கள்

வட்டங்கள் உள்வட்டங்கள் வருவாய் கிராமங்கள்
திருப்பூா் வடக்கு 2 7
திருப்பூா் தெற்கு 3 16
அவினாசி 4 41
ஊத்துக்குளி 2 49
பல்லடம் 4 29
தாராபுரம் 7 71
காங்கயம் 4 44
உடுமலைப்பேட்டை 5 75
மடத்துக்குளம் 2 18

திருப்பூா் வடக்கு வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
திருப்பூா் வடக்கு நெருப்பெரிச்சல் 003
தொட்டிபாளையம் 006
மண்ணரை 007
வேலம்பாளையம் பொங்குபாளையம் 001
கணக்கம்பாளையம் 002
செட்டிபாளையம் 004
வேலம்பாளையம் 005

திருப்பூா் தெற்கு வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
திருப்பூா் தெற்கு திருப்பூா் 008
ஆண்டிபாளையம் 009
மங்கலம் 010
இடுவாய் 011
வீரபாண்டி 012
நல்லூர் முத்தனம்பாளையம் 013
நல்லூர் 014
முதலிபாளையம் 015
தெற்கு அவிநாசிபாளையம் நாச்சிபாளையம் 016
பெருந்தொழுவு 017
தொங்குடிபாளையம் 018
உகாயனூர் 019
வடக்கு அவிநாசிபாளையம் 020
அழகுமலை 021
கண்டியன்கோயல் 022
தெற்கு அவிநாசிபாளையம் 023

அவிநாசி வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
சேவூா் பொங்கலூர் 001
ஆலத்தூர் 002
மங்கரசவலையபாளையம் 003
குட்டகம் 004
போத்தம்பாளையம் 005
புலிப்பார் 006
தத்தனூர் 007
புஞ்சைதாமரைக்குளம் 008
வடுகபாளையம் 009
பாப்பான்குளம் 010
சேவூர் 011
தண்டுக்காரம்பாளையம் 012
முறியாண்டம்பாளையம் 013
கானூர் 014
அவிநாசி மேற்கு இராமநாதபுரம் 015
வேட்டுவபாளையம் 016
நம்பியாம்பாளையம் 017
கருவலூர் 018
உப்பிலிபாளையம் 019
தெக்கலூர் 020
செம்பியநல்லூர் 021
வேலாயுதம்பாளையம் 022
புதுப்பாளையம் வ-தெ 023
அவிநாசி கிழக்கு கணியாம்பூண்டி 024
ராக்கியாபாளையம் 025
பழங்கரை 026
அவிநாசி 027
கருமாபாளையம் 028
சின்னாரிபாளையம் 029
நடுவச்சேரி 030
அய்யம்பாளையம் 031
துலுக்கமுத்தூர் 032
குப்பாண்டம்பாளையம் 033
பெருமாநல்லூர் ஈட்டிவீரம்பாளையம் 034
தொரவலூர் 035
மேற்குபதி 036
சொக்கனூர் 037
பட்டப்பாளையம் 038
வள்ளிபுரம் 039
பெருமாநல்லூர் 040
காளிபாளையம் 041

ஊத்துகுளி வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
குன்னத்தூர் விருமாண்டம்பாளையம் 042
வெள்ளியம்பதி 043
வட்டாலபதி 044
சின்னேகவுண்டன்வலசு 045
புலாங்குளம் 046
எடையபாளையம் 047
குமாரகவுண்டம்பாளையம் 048
நல்லிகவுண்டம்பாளையம் 049
மேட்டுப்பாளையம் 050
புதுப்பாளையம் 051
குறிச்சி 052
நெட்டிச்சிபாளையம் 053
கம்மாளகுட்டை 054
குன்னத்தூர் 055
வலையபாளையம் 056
செட்டிகுட்டை 057
கணபதிபாளையம் 058
சின்னியம்பாளையம் 059
வேலம்பாளையம் 060
நவக்காடு 061
கருமஞ்சிறை 062
வெள்ளிரவெளி 063
காவுத்தம்பாளையம் 064
சுண்டக்காம்பாளையம் 065
செங்காளிபாளையம் 066
எருமைக்காரன்பாளையம் 067
கூனம்பட்டி 068
மு பல்லகவுண்டன்பாளையம் 069
அ பல்லகவுண்டம்பாளையம் 070
புத்தூர் பள்ளபாளையம் 071
நடுப்பட்டி 072
புஞ்சை தளவாய்பாளையம் 073
ரெட்டிபாளையம் 074
தெ காங்கயம்பாளையம் 075
வ காங்கயம்பாளையம் 076
செங்கப்பள்ளி 077
முத்தம்பாளையம் 078
புஞ்சை ஊத்துகுளி 079
கவுண்டம்பாளையம் 080
மொரட்டுப்பாளையம் 081
அக்ரஹார பெரியபாளையம் 082
சர்க்கார் பெரியபாளையம் 083
அணைப்பாளையம் 084
பல்வராயன்பாளையம் 085
ராக்கியாபாளையம் – ஊ 086
வடுகபாளையம் – ஊ 087
இச்சிப்பாளையம் 088
அக்ரஹார கத்தாங்கன்னி 089
சரக்காரகத்தாங்கன்னி 090

பல்லடம் வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
பல்லடம் பணிக்கம்பட்டி 015
சிற்றம்பலம் 016
வடுகபாளையம் 017
பல்லடம் 018
நாரணாபுரம் 019
கரைப்புதூா் 020
கணபதிபாளையம் 021
கரடிவாவி பருவாய் 008
கே. அய்யம்பாளையம் 009
கரடிவாவி 010
மல்லிகவுண்டன்பாளையம் 011
புளியம்பட்டி 012
கே.கிருஷ்ணாபுரம் 013
அனுப்பட்டி 014
சாமளாபுரம் சாமளாபுரம் 001
இச்சிப்பட்டி 002
பூமலூர் 003
வேலம்பாளையம் 004
சுக்கம்பாளையம் 005
செம்மிபாளையம் 006
கோடங்கிபாளையம் 007
பொங்கலூர் பொங்கலூர் 022
மாதப்பூர் 023
எலவந்தி 024
கேத்தனூர் 025
வாவிபாளையம் 026
எ.வடமலைபாளையம் 027
வி. காளிபாளையம் 028
காட்டூர் 029

தாராபுரம் வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
தாராபுரம் சித்தராவுத்தபாளையம் 028
நஞ்சியம்பாளையம் 030
தாராபுரம் வடக்கு 031
ஆலாம்பாளையம் 061
நல்லாம்பாளையம் 062
கொளத்துப்பாளையம் 064
வீராட்சிமங்கலம் 065
கொளிஞ்சிவாடி 066
தாராபுரம் தெற்கு 068
அலங்கியம் காங்கயம்பாளையம் 012
சின்னக்காபாளையம் 024
செலாம்பாளையம் 025
ஊத்துப்பாளையம் 026
தளவாய்ப்பட்டினம் 027
மணக்கடவு 067
அலங்கியம் 069
கொங்கூர் 070
பொம்மநல்லூர் 071
மூலனூர் பெரமியம் 041
தூரம்பாடி 042
சின்னமருதூர் 055
கொமாரபாளையம் 056
கிளாங்குண்டல் 057
மூலனூர் 058
காளிபாளையம் 059
வெள்ளவாவிப்புதூர் 060
கன்னிவாடி முளையாம்பூண்டி 043
புதுப்பை 044
எரசிணம்பாளையம் 045
தட்டாரவலசு 046
கன்னிவாடி 047
புஞ்சைத் தலையூர் 048
நஞ்சைத்தலையூர் 049
சேனாதிபாளையம் 050
வேளாம்பூண்டி 051
சுண்டக்காம்பாளையம் 052
அரிக்காரன்வலசு 053
எடக்கல்பாடி 054
குண்டடம் கொக்கம்பாளையம் 001
நந்தவனம்பாளையம் 002
காசிலிங்கபாளையம் 003
எரகாம்பட்டி 004
மானூர்பாளையம் 005
முத்தியம்பட்டி 006
பெரயகுமாரபாளையம் 007
நவநாரி 008
மோளரப்பட்டி 014
மருதூர் 015
பெல்லம்பட்டி 016
வேலாயுதம்பாளையம் 017
கெத்தல்ரேவ் 018
குண்டடம் 019
ஜோதியம்பட்டி 020
பொன்னாபுரம் முண்டுவேலம்பட்டி 009
நாராயணபுரம் 010
பொன்னாபுரம் 011
கோவிந்தாபுரம் 013
தொப்பம்பட்டி 022
சின்னபுத்தூர் 023
மடத்துப்பாளையம் 029
வரப்பாளையம் 032
சங்கரண்டாம்பாளையம் சூரநல்லூர் 021
கண்ணாங்கோவில் 033
கொழுமாங்குளி 034
சிறுகிணறு 035
வடுகபாளையம் 036
சங்கரண்டாம்பாளையம் 037
புங்கந்துறை 038
மாம்பாடி 039
நாதம்பாளையம் 040

காங்கயம் வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
காங்கயம் கத்தாங்கன்னி 001
கணபதிபாளையம் 002
படியூர் 003
சிவன்மலை 004
தம்மரெட்டிபாளையம் 005
ஆலாம்பாடி 032
காங்கயம் 033
வீரணம்பாளையம் 034
ஆரத்தொழுவு 035
வட்டமலை 036
காடையூர் 038
ஊதியூர் ஆரத்தொழுவு 035
வடசின்னாரபாளையம் 037
சம்பந்தம்பாளையம் 039
காங்கயம்பாளையம் 040
குருக்கபாளையம் 041
நெழலி 042
ஊதியூர் 043
முதலிபாளையம் 044
நத்தக்காடையூர் மரவபாளையம் 006
கூரனூர் 007
நால்ரோடு 008
பரஞ்சேர்வழி 009
மருதுறை 010
நத்தக்காடையூர் 011
முள்ளிபுரம் 012
குட்டப்பாளையம் 013
பழையகோட்டை 014
பாப்பினி 031
வெள்ளக்கோவில் முத்தூர் 015
சின்னமுத்தூர் 016
உடையம் 017
மங்கலப்பட்டி 018
வேலம்பாளையம் 019
பூமாண்டன்வலசு 020
ராசாத்தாவலசு 021
மேட்டுப்பாளையம் 022
சேனாபதிபாளையம் 023
வெள்ளக்கோவில் 024
உத்தமபாளையம் 025
இலக்கநாயக்கன்பட்டி 026
கம்பளியம்பட்டி 027
பச்சாபாளையம் 028
வீரசோழபுரம் 029
வள்ளியரச்சல் 030

உடுமலைப்பேட்டை வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
உடுமலைப்பேட்டை தென்பூதிநத்தம் 003
சின்னவீரம்பட்டி 032
குருஞ்சேரி 033
அந்தியூர் 038
புலாங்கிணறு 039
வெனசப்பட்டி 040
கணபதிபாளையம் 041
உடுமலைப்பேட்டை 042
பெரியகோட்டை 043
கணக்கம்பாளையம் 044
ராகல்பாவி 045
ஆா்.வேலூர் 058
வடபுதிநத்தம் 059
குறிச்சிக்கோட்டை தளி-1 திருமூர்த்தி நகர் 068
ஜல்லிபட்டி 069
லிங்கமாவூர் 070
வெங்கிட்டாபுரம் 071
சின்னக்குமாரபாளையம் 072
குறிச்சிக்கோட்டை 073
பள்ளபாளையம் 074
போகிகவுண்டன்தாசர்பட்டி 075
குரல்குட்டை 077
ஆலாம்பாளையம் 078
குருவப்பநாயக்கனூர் 079
மானுப்பட்டி 080
தும்பலப்பட்டி 081
ஆண்டியகவுண்டனூர் (1) 082
எலையமுத்தூர் 090
கல்லாபுரம் 091
பெரியவாளவாடி சின்ன பாப்பனூத்து 046
பெரிய பாப்பனூத்து 047
உடுக்கம்பாளையம் 048
புங்கமுத்தூர் 049
செல்லப்பம்பாளையம் 050
தேவனூர்புதூர் 051
ராவணாபுரம் 052
வலையபாளையம் 053
எரிசனம்பட்டி 054
கொடுங்கியம் 055
தின்னப்பட்டி 056
பெரியவாளவாடி 057
சின்னவாளவாடி 060
சர்கார் புதூர் 061
ரெட்டிபாளையம் 062
ஜிலோபநாயக்கன்பாளையம் 063
அரசூர் 064
கிருஷ்ணாபுரம் 065
தீபாலப்பட்டி 066
மொடக்குப்பட்டி 067
குடிமங்கலம் பூளவாடி 005
ஆத்துக்கிணத்துப்பட்டி 006
கொண்டம்பட்டி 007
பெரியபட்டி 008
குப்பம்பாளையம் 009
ஆமந்தக்கடவு 010
வடுகபாளையம் 021
குடிமங்கலம் 022
கோட்டமங்கலம் 023
பொன்னேரி 031
புக்குளம் 034
பெதப்பம்பட்டி மூங்கில் தொழுவு 011
கொசவம்பாளையம் 012
வாகத்தொழுவு 013
வீதம்பட்டி 014
அணிக்கடவு 015
விருகல்பட்டி 016
புதுப்பாளையம் 017
கொங்கல்நகரம் 018
இலுப்ப நகரம் 019
சோமவாரப்பட்டி 020
தொட்டம்பட்டி 035
பண்ணைக்கிணர் 036
முக்கூடு ஜல்லிப்பட்டி 037

மடத்துக்குளம் வட்டம்

உள்வட்டம் வருவாய் கிராமத்தின் பெயா் வருவாய் கிராம குறியீட்டு எண்
மடத்துக்குளம் சங்கராமநல்லூர் தெற்கு 001
கொழுமம் 002
கொமரலிங்கம் மேற்கு 004
வேடப்பட்டி 084
சோழமாதேவி 086
சர்க்கார் கண்ணாடிப்புதூர் 087
அக்ரஹாரக் கண்ணாடிபுதூர் 088
பாப்பாங்குளம் 089
கொமரலிங்கம் கிழக்கு 092
சங்கராமநல்லூர்-வடக்கு 093
துங்காவி மெட்ராத்தி (1-2) 024
காரத்தொழுவு 025
கடத்தூர் 026
கணியூர் 027
ஜோத்தம்பட்டி 028
துங்காவி 1-2 029
தாந்தோணி 030
மைவாடி 1-2 085