மூடு

வருவாய் வட்டங்கள்

வருவாய் கோட்டங்கள் வட்டங்கள் உள்வட்டங்கள் வருவாய் கிராமங்கள்
திருப்பூர் திருப்பூர் வடக்கு 2 7
திருப்பூர் தெற்கு 3 16
அவிநாசி 4 41
ஊத்துகுளி 2 49
பல்லடம் 4 29
தாராபுரம் தாராபுரம் 7 71
காங்கயம் 4 44
உடுமலைப்பேட்டை உடுமலைப்பேட்டை 5 75
மடத்துக்குளம் 2 18
மொத்தம் 33 350