மூடு

நீர்நிலைகள்

வ.எண் மாவட்டம்/வட்டம் இணைப்பு
1 திருப்பூர் மாவட்டம் சொடுக்குக(PDF 1 MB)
2 திருப்பூர் வடக்கு வட்டம் சொடுக்குக(PDF 1 MB)
3 திருப்பூர் தெற்கு வட்டம் சொடுக்குக(PDF 1 MB)
4 அவிநாசி வட்டம் சொடுக்குக(PDF 1 MB)
5 ஊத்துகுளி வட்டம் சொடுக்குக(PDF 897 KB)
6 பல்லடம் வட்டம் சொடுக்குக(PDF 1 MB)
7 தாராபுரம் வட்டம் சொடுக்குக(PDF 2 MB)
8 காங்கயம் வட்டம் சொடுக்குக(PDF 1 MB)
9 உடுமலைப்பேட்டை வட்டம் சொடுக்குக(PDF 1 MB)
10 மடத்துக்குளம் வட்டம் சொடுக்குக(PDF 869 KB)