மூடு

புதிய ஆட்சியர் பொறுப்பேற்றார் – 16.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/06/2021
New District Collector

மாவட்ட ஆட்சியராக டாக்டர்.எஸ்.வினீத், இ.ஆ.ப., அவர்கள் 16.06.2021 அன்று பொறுப்பேற்றார்கள்.