மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை

விவரம் தொடர்பு எண்கள்
கட்டுப்பாட்டு அறை (24 x7) :
மாவட்ட அவசர நடவடிக்கை,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
திருப்பூர் – 641 604.
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1077
தொலைபேசி : 0421 – 2971199
வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை) : கைப்பேசி : 9384056209
ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : தொலைபேசி : 0421 – 2971133
 • மின்னலின் போது செய்ய வேண்டியவைகள் & கூடாதவைகள் (PDF 31.0 KB)
 • முதல் நிலை தகவல் தருபவர் பட்டியல் (PDF 722 KB)
 • பாம்பு பிடிப்பவர்கள் பட்டியல் (PDF 34 KB)
 • படகுகள் பற்றிய பட்டியல்(PDF 19KB)
 • அனைத்து துறை பேரிடர் மேலாண்மை சம்மந்தபட்ட இருப்பு பட்டியல்(PDF 33KB)
 • அரசு சாரா தன்னார்வ தொண்டர்கள் விவரம்(PDF 103KB)
 • சுகாதார குழுக்கள் (PDF 33KB)
 • பாதிப்படையும் தன்மையுடைய இடங்களாக கணடறியப்பட்டவை(வட்ட வாரியாக)(PDF 25KB)
 • நீச்சல் வீரர்கள் பட்டியல்(PDF 39 KB)
 • உயரம் ஏறுபவர்கள் பட்டியல்(PDF 51KB)
 • மரம் வெட்டுபவர்கள் பட்டியல்(PDF 43 KB)
 • கல்லூரி தன்னார்வ மாணவர்கள் பட்டியல்(PDF 88KB)
 • தனியார் மருத்துவனைகள் பட்டியல்(PDF 32KB)PDF
 • குறைந்தபட்ச பாதிப்படையும் தன்மையுடைய இடங்கள் வரைப்படம்(PDF 8402KB)
 • ஒரளவு பாதிப்படையும் தன்மையுடைய இடங்கள் வரைப்படம்(PDF 588KB)
 • அதிகபட்ச பாதிப்படையும் தன்மையுடைய இடங்கள் வரைப்படம்(PDF 2132KB)
 • மாவட்ட அளவில் பாதிப்படையும் தன்மையுடைய இடங்கள் வரைப்படம்(PDF 269KB)
 • மாவட்ட நிவாரண முகாம்(PDF 74KB)
 • நிவாரண மற்றும் தேடுதல் குழுக்கள்(PDF 57KB)
 • தேடுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் குழுக்கள்(PDF 57KB)
 • வட்ட அளவிலான கமிட்டி(PDF 38KB)
 • கிராம அளவிலான கமிட்டி(PDF 73KB)
 • திருப்பூர் வடக்கு வட்டம்(PDF 2473KB)
 • அவினாசி வட்டம்(PDF 668KB)
 • பல்லடம் வட்டம்(PDF 157KB)
 • உடுமலைப்பேட்டை வட்டம்(PDF 5107KB)
 • காங்கேயம் வட்டம்(PDF 3120KB)
 • தாராபுரம் வட்டம்(PDF 9876KB)
 • மடத்துகுளம் வட்டம்(PDF 3555KB)
 • திருப்பூர் தெற்கு வட்டம்(PDF 3103KB)
 • ஊத்துக்குளி வட்டம்(PDF 802KB)