மூடு

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் கலந்துகொண்ட நல்லதங்கல் அணை நீர் திறப்பு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/05/2023
மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் கலந்துகொண்ட நல்லதங்கல் அணை நீர் திறப்பு

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் கலந்துகொண்ட நல்லதங்கல் அணை நீர் திறப்பு (PDF 117 KB)

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் கலந்துகொண்ட நல்லதங்கல் அணை நீர் திறப்பு