மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அஞ்சல் வாக்கினை செலுத்தினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2024
மாவட்ட ஆட்சியர் அஞ்சல் வாக்கினை செலுத்தினார்

மாவட்ட ஆட்சியர் அஞ்சல் வாக்கினை செலுத்தினார் (PDF 30 KB)

மாவட்ட ஆட்சியர் தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு