மூடு

மாவட்ட வரைபடம்

மாவட்ட வரைபடம்

வரைபடம் பதிவிறக்கம்/பார்க்க
மாவட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 2 MB)

வருவாய் கோட்ட வரைபடங்கள்

வரைபடம் பதிவிறக்கம்/பார்க்க
திருப்பூர் வருவாய் கோட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 2 MB)
தாராபுரம் வருவாய் கோட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 2 MB)
உடுமலைப்பேட்டை வருவாய் கோட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 2 MB)

வருவாய் வட்ட வரைபடங்கள்

Map Download/View
திருப்பூர் வடக்கு வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 2 MB)
திருப்பூர் தெற்கு வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 2 MB)
அவிநாசி வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 822 KB)
ஊத்துகுளி வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 1 MB)
பல்லடம் வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 2 MB)
தாராபுரம் வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 2 MB)
காங்கயம் வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 2 MB)
உடுமலைப்பேட்டை வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 2 MB)
மடத்துக்குளம் வருவாய் வட்ட வரைபடம் Click Here(PDF 1 MB)

திருப்பூர் மாவட்ட குகூள் வரைபடம்