மூடு

15வது நிதிக்குழு மான்யம் (2022-23) – நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட விபரம்

வ.எண். வட்டாரத்தின் பெயர் வட்டார ஊராட்சி கிராம ஊராட்சி
1. அவிநாசி PDF 1 MB PDF 3 MB
2. குடிமங்கலம் PDF 1 MB PDF 8 MB
3. மடத்துக்குளம் PDF 401 KB PDF 4 MB
4. பல்லடம் PDF 826 KB PDF 1 MB
5. பொங்கலூா் PDF 895 KB PDF 2 MB
6. திருப்பூா் PDF 2 MB PDF 1 MB
7. உடுமலைப்பேட்டை PDF 665 KB PDF 2 MB
8. தாராபுரம் PDF 2 MB PDF 1 MB
9. காங்கயம் PDF 1 MB PDF 336 KB
10. குண்டடம் PDF 1 MB PDF 5 MB
11. மூலனூா் PDF 975 KB PDF 810 KB
12. ஊத்துக்குளி PDF 2 MB PDF 8 MB
13. வெள்ளகோவில் PDF 353 KB PDF 1 MB