மூடு

15வது நிதி குழு மானியம் (2021-22) – நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட பஞ்சாயத்து – நிர்வாக அனுமதி (1.9 MB )

வ.எண். வட்டாரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகள்
1. அவிநாசி PDF 582 KB PDF 7 MB
2. குடிமங்கலம் PDF 511 KB PDF 6 MB
3. மடத்துக்குளம் PDF 284 KB PDF 3 MB
4. பல்லடம் PDF 582 KB PDF10 MB
5. பொங்கலூா் PDF 355 KB PDF 5 MB
6. திருப்பூா் PDF 708 KB PDF 4 MB
7. உடுமலைப்பேட்டை PDF 570 KB PDF 9 MB
8. தாராபுரம் PDF 603 KB PDF 5 MB
9. காங்கயம் PDF 736 KB PDF 7 MB
10. குண்டடம் PDF 293 KB PDF 6 MB
11. மூலனூா் PDF 268 KB PDF 3 MB
12. ஊத்துக்குளி PDF 290 KB PDF 8 MB
13. வெள்ளகோவில் PDF 617 KB PDF 2 MB