மூடு

7 வது தேசிய கைத்தறி தின நிகழ்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/08/2021
Handloom 1

7 வது தேசிய கைத்தறி தின நிகழ்வு ( PDF 32 KB )

7th National Handloom Day Event

7th National Handloom day - 3

7th National Handloom day - 2

7th National Handloom Day Event 1