மூடு

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டுதல்

மாவட்ட ஆட்சியரகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் collrtup[at]nic[dot]in 0421-2971100 0421-2971101
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tntpr[at]nic[dot]in 0421-2971122 0421-2971134
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) pagen[dot]tntpr[at]nic[dot]in
தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் – ச.பா.தி) தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் - ச.பா.தி) sdc[dot]tntpr[at]nic[dot]in
மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் dadwo[dot]tntpr[at]nic[dot]in 0421-2971128
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் dbcwo[dot]tntpr[at]nic[dot]in 0421-2971130
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் dso[dot]tiruppur[at]tn[dot]gov[dot]in 0421-2971116
உதவி ஆணையர் (கலால்) உதவி ஆணையர் (கலால்) acexc[dot]tntpr[at]nic[dot]in 0421-2971103
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்குகள்) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்குகள்) paacct[dot]tntpr[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குநர்( நிலஅளவு துறை) உதவி இயக்குநர்( நிலஅளவு துறை) adsurvey[dot]tntpr[at]nic[dot]in 0421-2971141