மூடு

குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தலைவர்/உறுப்பினர் பதவிக்கு நேர்காணல் தேர்வுக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டியல்

குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தலைவர்/உறுப்பினர் பதவிக்கு நேர்காணல் தேர்வுக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டியல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தலைவர்/உறுப்பினர் பதவிக்கு நேர்காணல் தேர்வுக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டியல்

குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தலைவர்/உறுப்பினர் பதவிக்கு நேர்காணல் தேர்வுக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டியல்

19/02/2020 23/03/2020 பார்க்க (285 KB)