மூடு

கல்லூரிகள் / பல்கலைக்கழகங்கள்

அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் தாராபுரம்

அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் தாராபுரம்


இணையதள இணைப்புகள் : http://skilltraining.tn.gov.in

அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திருப்பூர்

அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திருப்பூர்


இணையதள இணைப்புகள் : http://skilltraining.tn.gov.in

எல்.ஆர்.ஜி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரி திருப்பூர்

எல்.ஆர்.ஜி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரி திருப்பூர்

மின்னஞ்சல் : lrggac[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0421-2210300
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.lrggac.in/
வகை / விதம்: Colleges/Universities

சிக்கான்ணா அரசு கலை கல்லூரி திருப்பூர்

சிக்கான்ணா அரசு கலை கல்லூரி திருப்பூர்

மின்னஞ்சல் : gactpr[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0421-2242152
இணையதள இணைப்புகள் : http://cgac.in/