மூடு

மின்சாரம்

உதவி செயற் பொறியாளர் / ஊத்துக்குளி

SF No:140/3B,4B, ஊத்துக்குளி 110/11KV துனைமின்நிலையம் வளாகம்,திருப்பூர் ரோடு, ஊத்துக்குளி-638751

மின்னஞ்சல் : cbs4321aee6[at]tnebnet[dot]org
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர் / கொங்குநகர்

க.எண்:1, வெள்ளியங்காடு தோட்டம், ஓம் சக்தி தெரு,S.V.காலனி கிழக்கு திருப்பூர்-641602

மின்னஞ்சல் : cbet203ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0421-2241655
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர்

பிரிட்ஜ் வே காலனி க.எண்18, வெங்கடேசபுரம் , 4வது வீதி, VAP கார்டன்,திருப்பூர் -641603

மின்னஞ்சல் : cbs205ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0421-2248827
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர் / அனுப்பர்பாளையம்

ஆத்துப்பளையம் ரோடு,சிராமாட்டியம் அருகில், அனுப்பர்பாளையம்-641652

மின்னஞ்சல் : cbn4304aee3[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0421-2484544
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர் / அவினாசி

EB அலுவலகம் வளாகம், மங்கலம் ரோடு,அவினாசி-641654

மின்னஞ்சல் : cbn4304aee2[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 04296-273379
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர் / நகரம் / மேற்க்கு

EB அலுவலகம் வளாகம், குமார்நகர்,அவிநாசி ரோடு,திருப்பூர்-641603

மின்னஞ்சல் : cbs201ae[at]tnebne[dot]org
தொலைபேசி : 0421-2471450
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர் / ராயபுரம்

க.எண் - 12, அமர் ஜோதி கார்டன், ஊத்துக்குளி ரோடு,திருப்பூர்-641601

மின்னஞ்சல் : cbs204ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0421-2249400
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர் / வடக்கு / அன்னுர்

9/6A1,அக்ரஹாரம் தெரு, மானேஸ்வரா கோவில்l, அன்னுர்-641653

மின்னஞ்சல் : cbn4304aee4[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 04254-264466
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர் நகரம் தெற்க்கு

33/11 KV குமரன் சாலை SS, தாசில்தார் & நெடுஞ்சாலை அலுவலகம் பக்கம், குமரன் ரோடு,திருப்பூர்-641601

மின்னஞ்சல் : cbs206ae[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 0421-2208700
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர்/ நகரம் / வடக்கு

EB அலுவலக வளாகம் ,குமார்நகர், அவினாசி ரோடு,திருப்பூர்-641603

மின்னஞ்சல் : cbs228ae[at]tnednet[dot]org
தொலைபேசி : 0421-2474848
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html