மூடு

தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை வலைதளம்

இணையதள சேவைகள்
பொதுமக்கள் பல்வேறு வகையான சான்றிதழ்களை தாங்களாகவே இ-சேவை தளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் மற்றும் தரவிறக்கமும் செய்து கொள்ளலாம்.

  • வருமான சான்றிதழ்
  • சாதி சான்றிதழ்
  • பிறப்பிட சான்றிதழ்
  • முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்
  • இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புச் சான்றிதழ்

மேலும் பல …

பார்க்க: https://www.tnesevai.tn.gov.in/Citizen/

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

மாவட்ட ஆட்சியரகம்,திருப்பூர்-641604
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரகம் | மாநகரம் : திருப்பூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 641604