மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

வ.எண் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவா் அவா்களின் பெயா் வகித்த காலம் முதல் வரை
11 திரு.தா.கிறிஸ்துராஜ் இ.ஆ.ப., 22-05-2023 இந்நாள் வரை
10 டாக்டர். எஸ். வினீத் இ.ஆ.ப, 16-06-2021
9 டாக்டர். K. விஜய கார்த்திகேயன், இ.ஆ.ப. 25-09-2019 15-06-2021
8 டாக்டா். கே.எஸ். பழனிசாமி, இ.ஆ.ப. 08-06-2017 24-09-2019
7 திரு. எஸ். பிரசன்னா ராமசாமி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் 05-06-2017 07-06-2017
6 திருமதி. எஸ். ஜெயந்தி, இ.ஆ.ப. 22-01-2016 04-06-2017
5 திரு. ஜி. கோவிந்தராஜ், இ.ஆ.ப. 06-10-2012 21-01-2016
4 திருமதி. ஆா். கஜலட்சுமி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் 01-10-2012 05-10-2012
3 திரு. எம். மதிவாணன், இ.ஆ.ப. 03-06-2011 30-09-2012
2 திருமதி. ஆா். கஜலட்சுமி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் 02-06-2011 02-06-2011
1 திரு. சி. சமயமூா்த்தி, இ.ஆ.ப. 22-02-2009 01-06-2011