மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணியை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/04/2024
மாவட்ட ஆட்சியர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணியை துவக்கி வைத்தார்

மாவட்ட ஆட்சியர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணியை துவக்கி வைத்தார்