மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு 2020

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு 2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/01/2020

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு 2020PDF 21 KB

மேலும் பல
தேசிய வாக்காளர் தினம்

தேசிய வாக்காளர் தினம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/01/2020

தேசிய வாக்காளர் தினம்PDF 37 KB

மேலும் பல
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை 2019

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை 2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/01/2020

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை 2019PDF 102 KB

மேலும் பல
உள்ளாட்சி தேர்தல் நுண்பார்வையாளர்கள் கூட்டம்

உள்ளாட்சி தேர்தல் நுண்பார்வையாளர்கள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/12/2019

உள்ளாட்சி தேர்தல் நுண்பார்வையாளர்கள் கூட்டம்PDF 27 KB

மேலும் பல
சேவை வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

சேவை வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/12/2019

சேவை வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடுPDF 218 KB

மேலும் பல
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/12/2019

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம்PDF 127 KB

மேலும் பல
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/12/2019

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019PDF 102 KB

மேலும் பல
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வு

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/12/2019

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வுPDF 24 KB

மேலும் பல
மண்டல அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி

மண்டல அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/12/2019

மண்டல அலுவலர்களுக்கான பயிற்சிPDF 26 KB

மேலும் பல
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குபதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019 வாக்குபதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/12/2019

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019 வாக்குபதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சிPDF 101 KB

மேலும் பல