செய்தி வெளியீடுகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட்டம் 2019

உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட்டம் 2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/06/2019

உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட்டம் 2019PDF 21 KB

மேலும் பல
அமைச்சர் ஆய்வு

அமைச்சர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/06/2019

அமைச்சர் ஆய்வுPDF 26 KB

மேலும் பல
இ-சேவை மையங்கள் ஆய்வு

இ-சேவை மையங்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/06/2019

இ-சேவை மையங்கள் ஆய்வுPDF 30 KB

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தாராபுரம் (I T I) சேர்க்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/05/2019

தாராபுரம் (ITI) சேர்க்கைPDF 108 KB

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

2019 பொறியியல் கலந்தாய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/05/2019

2019 பொறியியல் கலந்தாய்வுPDF 234 KB

மேலும் பல
வாக்குச்சாவடி மைய பொருட்கள் ஆய்வு

வாக்குச்சாவடி மைய பொருட்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2019

வாக்குச்சாவடி மைய பொருட்கள் ஆய்வுPDF 20 KB

மேலும் பல
வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் 2019

வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/04/2019

வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வுPDF 21 KB

மேலும் பல
வாக்குச்சீட்டுகள் வழங்கும் பணி

வாக்குச்சீட்டுகள் வழங்கும் பணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/04/2019

வாக்குச்சீட்டுகள் வழங்கும் பணிPDF 24 KB

மேலும் பல
வாக்குசாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/04/2019

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சிPDF 21 KB

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி அட்டவணை 13-04-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/04/2019

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி அட்டவணை 13-04-2019PDF 34 KB

மேலும் பல