மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/06/2021

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மேலும் பல
provided oxygen

கோவிட்19 சிகிச்சைக்கான ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள் – 18.06.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/06/2021

கோவிட்19 சிகிச்சைக்கான ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள் (PDF 101 KB)

மேலும் பல
Collector inspection 2

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 16.06.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2021

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 16.06.2021  (PDF 107 KB)

மேலும் பல
New District Collector

புதிய ஆட்சியர் பொறுப்பேற்றார் – 16.06.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2021

மாவட்ட ஆட்சியராக டாக்டர்.எஸ்.வினீத், இ.ஆ.ப., அவர்கள் 16.06.2021 அன்று பொறுப்பேற்றார்கள்.

மேலும் பல
கண்காணிப்பாளர் ஆய்வு கூட்டம்

கண்காணிப்பாளர் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/06/2021

கண்காணிப்பாளர் ஆய்வு கூட்டம்

மேலும் பல
அமைச்சர் ஆய்வு

அமைச்சர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/06/2021

அமைச்சர் ஆய்வு

மேலும் பல
அணை திறப்பு

அணை திறப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2021

அணை திறப்பு

மேலும் பல
அரசு மருத்துவமனை ஆய்வு

அரசு மருத்துவமனை ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2021

அரசு மருத்துவமனை ஆய்வு

மேலும் பல
கோவிட்-19 அமைச்சர் ஆய்வு

கோவிட்-19 அமைச்சர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2021

கோவிட்-19 அமைச்சர் ஆய்வு

மேலும் பல
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2021

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுPDF 98 KB

மேலும் பல