மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-08-08-2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-08-08-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/08/2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-08-08-2022(PDF 213 KB)

மேலும் பல
கைத்தறி கண்காட்சி

கைத்தறி கண்காட்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/08/2022

கைத்தறி கண்காட்சி(PDF 417 KB)

மேலும் பல
திருப்பூர் உணவு திருவிழா

திருப்பூர் உணவு திருவிழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/08/2022

திருப்பூர் உணவு திருவிழா(PDF 63 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அமராவதி அணை வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/08/2022

அமராவதி அணை வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை(PDF 225 KB)

மேலும் பல
மாநகராட்சியில் மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா

மாநகராட்சியில் மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/07/2022

மாநகராட்சியில் மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா(PDF 146 KB)

மேலும் பல
ஒலிம்பியாட் போட்டி

ஒலிம்பியாட் போட்டி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/07/2022

ஒலிம்பியாட் போட்டி(PDF 35 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு கூட்டம் - 22-07-2022

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு கூட்டம் – 22-07-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/07/2022

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு கூட்டம் – 22-07-2022(PDF 259 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு கூட்டம்

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/07/2022

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு கூட்டம்(PDF 217 KB)

மேலும் பல
ஒலிம்பியாட் போட்டி செய்தி

ஒலிம்பியாட் போட்டி செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/07/2022

ஒலிம்பியாட் போட்டி செய்தி(PDF 70 KB)

மேலும் பல
திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-18-07-2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-18-07-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/07/2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-18-07-2022(PDF 234 KB)

மேலும் பல