மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட அளவிலான இணைய வழி வினாடி வினா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/10/2020

மாவட்ட அளவிலான இணைய வழி வினாடி வினாPDF 1 MB

மேலும் பல
உணவு பாதுகாப்பு கூட்டம்

உணவு பாதுகாப்பு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/10/2020

உணவு பாதுகாப்பு கூட்டம்PDF 181 KB

மேலும் பல
கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி விற்பனை

கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி விற்பனை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2020

கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி விற்பனைPDF 100 KB

மேலும் பல
சீர்மிகு நகரம்

சீர்மிகு நகரம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2020

சீர்மிகு நகரம்PDF 32 KB

மேலும் பல
அமைச்சர் ஆய்வு கூட்டம்

அமைச்சர் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/10/2020

அமைச்சர் ஆய்வு கூட்டம்PDF 27KB

மேலும் பல
காந்தி ஜெயந்தி

காந்தி ஜெயந்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/10/2020

காந்தி ஜெயந்திPDF 149 KB

மேலும் பல
உடுமலை நாரயணகவி பிறந்தநாள்

உடுமலை நாரயணகவி பிறந்தநாள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/09/2020

உடுமலை நாரயணகவி பிறந்தநாள்PDF 32 KB

மேலும் பல
அமராவதி அணைத் திறப்பு

அமராவதி அணைத் திறப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/09/2020

அமராவதி அணைத் திறப்புPDF 26 KB

மேலும் பல
நியாய விலைக்கடை POS

நியாய விலைக்கடை POS

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/09/2020

நியாய விலைக்கடை POSPDF 117 KB

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/09/2020

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு

மேலும் பல