மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
மாண்புமிகு அமைச்சர் புதிய வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் துவக்க விழா

மாண்புமிகு அமைச்சர் புதிய வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் துவக்க விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/05/2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் புதிய வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் துவக்க விழா(PDF 304 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/05/2022

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு(PDF 71 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-23-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-23-05-2022(PDF 229 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா - 23-05-2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா – 23-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா – 23-05-2022(PDF 71 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு - 21-05-2022

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு-21-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2022

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஆய்வு-21-05-2022(PDF 241 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா-17-05-2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா-17-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/05/2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா-17-05-2022(PDF 248 KB)

மேலும் பல
மருத்துவம் மற்றும் ந்லவாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலர் ஆய்வு - 13-05-2022

மருத்துவம் மற்றும் ந்லவாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலர் ஆய்வு-13-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2022

மருத்துவம் மற்றும் ந்லவாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலர் ஆய்வு-13-05-2022(PDF 59 KB)

மேலும் பல
திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-16-05-2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-16-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/05/2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-16-05-2022(PDF 228 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம்

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/05/2022

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம்(PDF 203 KB)

மேலும் பல
நியாய விலைக்கடை விற்பனையாளர்களுக்கு பயிற்சி

நியாய விலைக்கடை விற்பனையாளர்களுக்கு பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/05/2022

நியாய விலைக்கடை விற்பனையாளர்களுக்கு பயிற்சி(PDF 270 KB)

மேலும் பல