மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
மாவட்ட ஆட்சியர் தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார்

மாவட்ட ஆட்சியர் தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

மாவட்ட ஆட்சியர் தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் (PDF 30 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இலவச வீட்டுமனைப்பட்டா பெற்ற பயனாளிகளில் இனம் கண்டறிய இயலாத பயனாளிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/12/2023

இலவச வீட்டுமனைப்பட்டா பெற்ற பயனாளிகளில் இனம் கண்டறிய இயலாத பயனாளிகள் (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இலவச வீட்டுமனைப்பட்டா பெற்ற பயனாளிகளில் இனம் கண்டறிய இயலாத பயனாளிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/12/2023

இலவச வீட்டுமனைப்பட்டா பெற்ற பயனாளிகளில் இனம் கண்டறிய இயலாத பயனாளிகள் (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பள்ளி-கல்லூரிகள், வணிக வளாகங்களுக்கு மஞ்சப்பை விருது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/12/2023

பள்ளி-கல்லூரிகள், வணிக வளாகங்களுக்கு மஞ்சப்பை விருது (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முன்னாள் படை வீரர்களின் சிறார்களுக்கு பாரத பிரிதமரின் கல்வி உதவித்தொகை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/12/2023

முன்னாள் படை வீரர்களின் சிறார்களுக்கு பாரத பிரிதமரின் கல்வி உதவித்தொகை (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

‘மக்களுடன் முதல்வர்’ திட்ட சிறப்பு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/12/2023

‘மக்களுடன் முதல்வர்’ திட்ட சிறப்பு முகாம் (PDF 174 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் சாலைப்பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு ஆய்வு கூட்டம் -27-12-2023

மாவட்ட ஆட்சியர் சாலைப்பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு ஆய்வு கூட்டம் -27-12-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/12/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் சாலைப்பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு ஆய்வு கூட்டம் -27-12-2023 (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

‘மக்களுடன் முதல்வர்’ திட்ட சிறப்பு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/12/2023

‘மக்களுடன் முதல்வர்’ திட்ட சிறப்பு முகாம் (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 29-12-2023 தேதியன்று நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/12/2023

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 29-12-2023 தேதியன்று நடைபெறவுள்ளது (PDF 174 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் 2024-25-ம் நிதியாண்டுக்கான கடன் திட்ட அறிக்கையை வெளியிட்டார்

மாவட்ட ஆட்சியர் 2024-25-ம் நிதியாண்டுக்கான கடன் திட்ட அறிக்கையை வெளியிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/12/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் 2024-25-ம் நிதியாண்டுக்கான கடன் திட்ட அறிக்கையை வெளியிட்டார் (PDF 174 KB)

மேலும் பல