மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயிலும் மாணவர்கள் நூலகத்தினை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/02/2024

போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயிலும் மாணவர்கள் நூலகத்தினை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் (PDF 174 KB)

மேலும் பல
தேசிய தடகள போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வாழ்த்து பெற்றனர்

தேசிய தடகள போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வாழ்த்து பெற்றனர்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/02/2024

தேசிய தடகள போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வாழ்த்து பெற்றனர் (PDF 174 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஊத்துக்குளி மக்கள் தொடர்பு முகாம்-14-02-2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஊத்துக்குளி மக்கள் தொடர்பு முகாம்-14-02-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/02/2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஊத்துக்குளி மக்கள் தொடர்பு முகாம்-14-02-2024 (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ் ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கம் மற்றும் கருத்தரங்கம் நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2024

தமிழ் ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கம் மற்றும் கருத்தரங்கம் நடைபெறவுள்ளது a href=”https://cdn.s3waas.gov.in/s3d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca/uploads/2024/02/2024021473.pdf”>(PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாணவர்கள் கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2024

மாணவர்கள் கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 17-02-2024 அன்று நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2024

தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 17-02-2024 அன்று நடைபெறவுள்ளது (PDF 174 KB)

மேலும் பல
திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-12-02-2024

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-12-02-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2024

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-12-02-2024 (PDF 174 KB)

மேலும் பல
திருமூர்த்தி அணை திறப்பு-12-02-2024

திருமூர்த்தி அணை திறப்பு-12-02-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2024

திருமூர்த்தி அணை திறப்பு-12-02-2024 (PDF 174 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர் திட்ட பணிகள் தொடக்க விழா –11-02-2024

மாண்புமிகு அமைச்சர் திட்ட பணிகள் தொடக்க விழா –11-02-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2024

மாண்புமிகு அமைச்சர் திட்ட பணிகள் தொடக்க விழா –11-02-2024 (PDF 174 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் திட்ட பணிகள் தொடக்க விழா –10-02-2024

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் திட்ட பணிகள் தொடக்க விழா –10-02-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2024

மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் திட்ட பணிகள் தொடக்க விழா –10-02-2024 (PDF 174 KB)

மேலும் பல