செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
சாலை பாதுக்காப்பு குழு

சாலை பாதுக்காப்பு குழு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/10/2019

சாலை பாதுக்காப்பு குழுPDF 95 KB

மேலும் பல
அறிவியல் கண்காட்சி துவக்க விழா

அறிவியல் கண்காட்சி துவக்க விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/10/2019

அறிவியல் கண்காட்சி துவக்க விழாPDF 95 KB

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பேரிடர் துயர் குறைப்பு தினம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

பேரிடர் துயர் குறைப்பு தினம்PDF 105 KB

மேலும் பல
திங்கள் ஜிடிபி

திங்கள் ஜிடிபி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

திங்கள் ஜிடிபிPDF 103 KB

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாட்ஸ்ஆப் ஜிடிபி எண்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

வாட்ஸ்ஆப் ஜிடிபி எண்PDF 108 KB

மேலும் பல
கோமாரி தடுப்பூசி

கோமாரி தடுப்பூசி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

கோமாரி தடுப்பூசிPDF 33 KB

மேலும் பல
மாரத்தான் - 2019

மாரத்தான் – 2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

மாரத்தான் – 2019PDF 176 KB

மேலும் பல
மாணவர்கள் கலந்துக் கொண்ட விண்வெளி கருத்தரங்கம்

மாணவர்கள் கலந்துக் கொண்ட விண்வெளி கருத்தரங்கம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2019

மாணவர்கள் கலந்துக் கொண்ட விண்வெளி கருத்தரங்கம்

மேலும் பல
முன்னாள் படைவீரர் குறைத்தீர் கூட்டம்

முன்னாள் படைவீரர் குறைத்தீர் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2019

முன்னாள் படைவீரர் குறைத்தீர் கூட்டம்PDF 97 KB

மேலும் பல
மலேரியா தடுப்பு கூட்டம்

மலேரியா தடுப்பு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2019

மலேரியா தடுப்பு கூட்டம்

மேலும் பல