மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் கூட்டம் (19-09-2021)

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் கூட்டம் (19-09-2021)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2021

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் கூட்டம் (19-09-2021) (PDF 38 KB)

மேலும் பல
சமூக நீதி நாள் உறுதி மொழி

சமூக நீதி நாள் உறுதி மொழி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2021

சமூக நீதி நாள் உறுதி மொழி

மேலும் பல
தேசிய குடற்புழு நீக்க வாரம்

தேசிய குடற்புழு நீக்க வாரம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/09/2021

தேசிய குடற்புழு நீக்க வாரம்(PDF 29 KB)

மேலும் பல
திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் – 13-09-2021

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் – 13-09-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/09/2021

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் – 13-09-2021(PDF 25 KB)

மேலும் பல
கோவிட்-19 சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் - 12/09/2021

கோவிட்-19 சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் – 12/09/2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/09/2021

கோவிட்-19 சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் – 12/09/2021(PDF 31 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டம் - 08-09-2021

மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டம் – 08-09-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/09/2021

மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டம் – 08-09-2021(PDF 23 KB)

மேலும் பல
தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனை ஆய்வு-07-09-2021

தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனை ஆய்வு-07-09-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/09/2021

தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனை ஆய்வு-07-09-2021(PDF 23 KB)

மேலும் பல
Monday Petition 1

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் – 06-09-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/09/2021

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் – 06-09-2021 ( PDF 25 KB )

மேலும் பல
NNWE 9

தேசிய ஊட்டச்சத்து வார விழா கண்காட்சி மற்றும் பாரம்பரிய உணவு திருவிழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/09/2021

தேசிய ஊட்டச்சத்து வார விழா கண்காட்சி மற்றும் பாரம்பரிய உணவு திருவிழா ( PDF 34 KB )

மேலும் பல
முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி

முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/09/2021

முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி

மேலும் பல