மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
குடிமாரமத்துப் பணிகள்

குடிமாரமத்துப் பணிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/05/2020

குடிமாரமத்துப் பணிகள்PDF 104 KB

மேலும் பல
நடமாடும் எக்ஸ்-ரே

நடமாடும் எக்ஸ்-ரே

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/05/2020

நடமாடும் எக்ஸ்-ரே

மேலும் பல
கலெக்டர் ஆய்வு

கலெக்டர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/05/2020

கலெக்டர் ஆய்வு

மேலும் பல
அமைச்சர் ஆய்வு

அமைச்சர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/05/2020

அமைச்சர் ஆய்வு

மேலும் பல
மொபைல் ஏடிஎம்

மொபைல் ஏடிஎம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/05/2020

மொபைல் ஏடிஎம்

மேலும் பல
கார்மெண்ட்ஸ் ஆய்வு

கார்மெண்ட்ஸ் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/05/2020

கார்மெண்ட்ஸ் ஆய்வு

மேலும் பல
கொரானா நிவாரண பொருட்கள்

கொரானா நிவாரண பொருட்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/05/2020

கொரானா நிவாரண பொருட்கள்

மேலும் பல
பி.சி.ஆர் ஆய்வகம் ஆய்வு

பி.சி.ஆர் ஆய்வகம் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/05/2020

பி.சி.ஆர் ஆய்வகம் ஆய்வு

மேலும் பல
தொழில்துறையினருடன் கூட்டம்

தொழில்துறையினருடன் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/05/2020

தொழில்துறையினருடன் கூட்டம்

மேலும் பல