மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
அமைச்சர் விழா

அமைச்சர் விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/08/2020

அமைச்சர் விழாPDF KB

மேலும் பல
குழந்தை தொழிலாளர் மீட்பு

குழந்தை தொழிலாளர் மீட்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/08/2020

குழந்தை தொழிலாளர் மீட்புPDF 20 KB

மேலும் பல
சுதந்திர தின கூட்டம்

சுதந்திர தின கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/08/2020

சுதந்திர தின கூட்டம்

மேலும் பல
தொலைபேசி மூலம் குறைதீர் முகாம்

தொலைபேசி மூலம் குறைதீர் முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/08/2020

தொலைபேசி மூலம் குறைதீர் முகாம்PDF 180 KB

மேலும் பல
கோவிட்-19 ஆய்வு

கோவிட்-19 ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2020

கோவிட்-19 ஆய்வு

மேலும் பல
நபார்டு திட்டம்

நபார்டு திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2020

நபார்டு திட்டம்

மேலும் பல
கொரனா ஆய்வு

கொரனா ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2020

கொரனா ஆய்வு

மேலும் பல
திருப்பூர் சீர்மிகு நகரம்

திருப்பூர் சீர்மிகு நகரம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/07/2020

திருப்பூர் சீர்மிகு நகரம்

மேலும் பல
அமைச்சர் விழா

அமைச்சர் விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/07/2020

அமைச்சர் விழா

மேலும் பல
அமைச்சரின் ஆய்வு கூட்டம்

அமைச்சரின் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/07/2020

அமைச்சரின் ஆய்வு கூட்டம்

மேலும் பல