மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகளில் சேர்க்கைக்கு மாணவ/மாணவியர் விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/06/2023

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகளில் சேர்க்கைக்கு மாணவ/மாணவியர் விண்ணப்பிக்கலாம் (PDF 255 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடை வளர்ப்பிற்கு அரசு மானியத்துடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த தீவனப்பயிர் அபிவிருத்தி திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/06/2023

கால்நடை வளர்ப்பிற்கு அரசு மானியத்துடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த தீவனப்பயிர் அபிவிருத்தி திட்டம் (PDF 368 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடை வளர்ப்பிற்கு மானியத்துடன் கூடிய வேளாண் கருவிகள் வழங்கப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/06/2023

கால்நடை வளர்ப்பிற்கு மானியத்துடன் கூடிய வேளாண் கருவிகள் வழங்கப்படுகிறது (PDF 343 KB)

மேலும் பல
திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-05-06-2023

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-05-06-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/06/2023

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-05-06-2023 (PDF 255 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர் ‘நான் முதல்வன்’ திட்ட வேலை வாய்ப்பு முகாம் ஆய்வு 04-06-2023

மாண்புமிகு அமைச்சர் ‘நான் முதல்வன்’ திட்ட வேலை வாய்ப்பு முகாம் ஆய்வு -04-06-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/06/2023

மாண்புமிகு அமைச்சர் ‘நான் முதல்வன்’ திட்ட வேலை வாய்ப்பு முகாம் ஆய்வு -04-06-2023 (PDF 77 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப்‌ பணிகள்‌ திட்டம்‌

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/06/2023

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப்‌ பணிகள்‌ திட்டம்‌ (PDF 230 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திருப்பூரில் மூன்று மாத பெண் குழந்தை மீட்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/06/2023

திருப்பூரில் மூன்று மாத பெண் குழந்தை மீட்பு (PDF 125 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கூட்டம் -02-06-2023

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கூட்டம் -02-06-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/06/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கூட்டம் -02-06-2023 (PDF 91 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 02-06-2023

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 02-06-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/06/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 02-06-2023 (PDF 82 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/06/2023

முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது (PDF 40 KB)

மேலும் பல