மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல்

நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/02/2020

நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் PDF 22 KB

மேலும் பல
சிறுபான்மையினர் ஆய்வு கூட்டம்

சிறுபான்மையினர் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/02/2020

சிறுபான்மையினர் ஆய்வு கூட்டம்PDF 96 KB

மேலும் பல
திங்கள் ஜிடிபி

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/02/2020

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்PDF 100 KB

மேலும் பல
வாக்காளர் பட்டியல் 14-02-2020

வாக்காளர் பட்டியல் 14-02-2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2020

வாக்காளர் பட்டியல் 14-02-2020PDF 248 KB

மேலும் பல
ஒய்வூதியர்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

ஒய்வூதியர்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/02/2020

ஒய்வூதியர்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்PDF 101 KB

மேலும் பல
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம்

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/02/2020

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம்PDF 21 KB

மேலும் பல
திருப்பூர் தெற்கு வட்டாச்சியர் அலுவலகம் ஆய்வு

திருப்பூர் தெற்கு வட்டாச்சியர் அலுவலகம் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/02/2020

திருப்பூர் தெற்கு வட்டாச்சியர் அலுவலகம் ஆய்வுPDF 112 KB

மேலும் பல
தேசிய வாக்காளர் தினம் - 2020

தேசிய வாக்காளர் தினம் – 2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2020 National Voter's Day - 2020National Voter's Day - 2020National Voter's Day - 2020National Voter's Day - 2020National Voter's Day - 2020National Voter's Day - 2020National Voter's Day - 2020 மேலும் பல
திருமூர்த்தி அணை திறப்பு

திருமூர்த்தி அணை திறப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2020

திருமூர்த்தி அணை திறப்புPDF 22 KB

மேலும் பல
கிராம சபா கூட்டம்

கிராம சபா கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2020

கிராம சபா கூட்டம்PDF 252 KB

மேலும் பல