மூடு

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
District Collector Monthly Bankers Meeting-13-09-2022

மாவட்ட ஆட்சியர் மாதாந்திர வங்கியாளர்கள் கூட்டம்-13-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/09/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் மாதாந்திர வங்கியாளர்கள் கூட்டம்-13-09-2022(PDF 297 KB)

மேலும் பல
செட்டில்மென்ட் பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு-10-09-2022

செட்டில்மென்ட் பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு-10-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2022

செட்டில்மென்ட் பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு-10-09-2022(PDF 28 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விழா-06-09-2022

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விழா-06-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/09/2022

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விழா-06-09-2022(PDF 246 KB)

மேலும் பல
திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-05-09-2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-05-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/09/2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-05-09-2022(PDF 235 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா-02-09-2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா-02-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/09/2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் விழா-02-09-2022(PDF 82 KB)

மேலும் பல
மாண்புமிகு அமைச்சர் ஆய்வு-03-09-2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் ஆய்வு-03-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/09/2022

மாண்புமிகு அமைச்சர் ஆய்வு-03-09-2022(PDF 240 KB)

மேலும் பல
தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா-01-09-2022

தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா-01-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/09/2022

தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா-01-09-2022(PDF 216 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம்-29-08-2022

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம்-29-08-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/08/2022

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம்-29-08-2022(PDF 237 KB)

மேலும் பல
திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-29-08-2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-29-08-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/08/2022

திங்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்-29-08-2022(PDF 234 KB)

மேலும் பல
ஆ.ர்.டி.பிசி.ஆர் ஆய்வகம் திறப்பு விழா-27-08-2022

ஆ.ர்.டி.பிசி.ஆர் ஆய்வகம் திறப்பு விழா-27-08-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/08/2022

ஆ.ர்.டி.பிசி.ஆர் ஆய்வகம் திறப்பு விழா-27-08-2022(PDF 234 KB)

மேலும் பல