மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (7 MB) Part-2 (9 MB) Part-3 (6 MB) Part-4 (9 MB) Part-5 (5 MB) Part-6 (10 MB) Part-7 (8 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (6 MB) Part-2 (6 MB) Part-3 (6 MB) Part-4 (5 MB) Part-5 (5 MB) Part-6 (9 MB) Part-7 (5 MB) Part-8 (4 MB) Part-9 (6 MB) Part-10 (7 MB) Part-11 (7 MB) Part-12 (8 MB) Part-13 (8 MB) Part-14 (5 MB) Part-15 (4 MB) Part-16 (4 MB)
19ஆவது திருப்பூர் புத்தகத் திருவிழா – 27-01-2023-to-05-02-2023

19ஆவது திருப்பூர் புத்தகத் திருவிழா – 27-01-2023-to-05-02-2023

25/01/2023 05/02/2023 பார்க்க (257 KB)
வேளாண் பொறியியல் துறை செய்திகள்

வேளாண் பொறியியல் துறை செய்திகள்

20/01/2023 28/02/2023 பார்க்க (269 KB)
திருப்பூர் மாவட்டம் – ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – பணி பார்வையாளர்/இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் – ஆட்ச்சேர்ப்பு அறிவிக்கை – இரத்து

திருப்பூர் மாவட்டம் – ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – பணி பார்வையாளர்/இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் – ஆட்ச்சேர்ப்பு அறிவிக்கை – இரத்து

12/01/2023 28/02/2023 பார்க்க (136 KB)
திருப்பூர் மாவட்டம் – ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – சாலை ஆய்வாளர் – ஆட்ச்சேர்ப்பு அறிவிக்கை – இரத்து

திருப்பூர் மாவட்டம் – ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – சாலை ஆய்வாளர் – ஆட்ச்சேர்ப்பு அறிவிக்கை – இரத்து

12/01/2023 28/02/2023 பார்க்க (132 KB)
மைவாடி கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் வட்டம், மைவாடி கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது

28/11/2022 28/11/2023 பார்க்க (3 MB)
மைவாடி கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் வட்டம், மைவாடி கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது

28/11/2022 28/11/2023 பார்க்க (6 MB)
பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம்

பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம்

26/10/2022 28/02/2023 பார்க்க (249 KB)
சாலை பாதுகாப்பு – இடர்பாடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்பவர் விருது.

சாலை பாதுகாப்பு – இடர்பாடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்பவர் விருது.

01/12/2021 31/12/2030 பார்க்க (391 KB)
ஆவணகம்