மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தோட்டக் கலை செடிகள் விநியோகம்

தோட்டக் கலை செடிகள் விநியோகம்

25/02/2020 30/04/2020 பார்க்க (290 KB)
தங்கும் விடுதிகளுக்கான பதிவு

தங்கும் விடுதிகளுக்கான பதிவு

26/02/2020 31/03/2020 பார்க்க (18 KB)
குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தலைவர்/உறுப்பினர் பதவிக்கு நேர்காணல் தேர்வுக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டியல்

குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தலைவர்/உறுப்பினர் பதவிக்கு நேர்காணல் தேர்வுக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டியல்

19/02/2020 23/03/2020 பார்க்க (285 KB)
பொது விநியோக குறைதீர்க்கும் நாள்

பொது விநியோக குறைதீர்க்கும் நாள்

11/03/2020 14/03/2020 பார்க்க (176 KB)
சிறந்த மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கான விருது 2019-2020

சிறந்த மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கான விருது 2019-2020

25/02/2020 29/02/2020 பார்க்க (20 KB)
விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் 21-02-2020

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் 21-02-2020

17/02/2020 21/02/2020 பார்க்க (93 KB)
தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் 15-02-2020

தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் 15-02-2020

11/02/2020 15/02/2020 பார்க்க (79 KB)
சிறப்பு மக்கள் குறைத்தீர்க்கும் முகாம் 06-02-2020

சிறப்பு மக்கள் குறைத்தீர்க்கும் முகாம் 06-02-2020

29/01/2020 07/02/2020 பார்க்க (93 KB)
வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான் உதவித்தொகை

வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான் உதவித்தொகை

22/01/2020 01/02/2020 பார்க்க (26 KB)
குழந்தைகள் நலக்குழு

குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தலைவர்/உறுப்பினர் பதவிக்கு நேர்காணல் தேர்வுக்கான விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டியல்

10/01/2020 31/01/2020 பார்க்க (339 KB)