Close

District Collector distributed prizes to winners of Art competitions

Publish Date : 05/07/2024
மாவட்ட ஆட்சியர் கலைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார்

District Collector distributed prizes to winners of Art competitions (PDF 30 KB)